Team

Kuldip Sorathiya

Founder & Director

Kalpesh Sorathiya

Co-Founder

Vibhuti Savaliya

HR & Finance

Prakash Dobariya

Factory Head

Patel Dakshesh

Sales Head Solar Products
X